Medico Innovation afslutter ved udgangen af 2014

Medico Innovation’s Afslutning og Fortsættelse

Medico Innovation har nu snart eksisteret i 5 år, og været finansieret af midler fra EU’s Strukturfonde i en periode, som afsluttes med udgangen af 2014. Herefter flytter vi aktiviteterne over i nyt regi, nemlig MedTech Innovation, Innovationsnetværk for Medicoteknik. Vi holder fast i netværket, nyhedsbreve og mange af de aktiviteter vi har haft succes med, f.eks. Medico Bazar.

Du kan møde os og læse mere om Medtech Innovation på den nye hjemmeside www.medtech-innovation.dk