Test- og laboratoriefaciliteter

Adgang til state-of-the-art laboratorier, udstyr og testfaciliteter er af afgørende betydning for vækst og innovationsmulighederne i den danske medico-tekniske industri.

Medico Innovation arbejder derfor for at udføre følgende:

1) Kortlægning væsentlige test- og laboratoriefaciliteter i relation til medico-området

2) Information om de kortlagte test- og laboratoriefaciliteter formidles til industrien. Medico Innovation er p.t. i gang med at udvikle en søgedatabase over de kortlagte emner.

Har dit institut eller din virksomhed relevant test- og laboratoriefaciliteter, som I gerne vil formidle information omkring via databasen, kan henvendelse rettes til Sofie Wandrup, swa@medico-innovation.dk eller 8870 8830.

Søger du test- og laboratoriefaciliteter i et medico relevant område, kan vi hjælpe dig med at få overblik over hvad der findes. Henvendelse til Sofie Wandrup, swa@medico-innovation.dk eller 8870 8830. Du kan også søge i vores database på følgende link: http://www.medico-innovation.dk/videncenter/test-og-lab/