Boganmeldelse “Biodesign – The Process of Innovating Medical Technologies”

Under et ophold på Stanford University i efteråret 2010 blev jeg introduceret til universitetets Bio-X program, der kort fortalt går ud på at systematisere innovation indenfor såvel medicoteknologi og biotek gennem tværfagligt samarbejde mellem forskellige fakulteter. Programmet for medicoteknologi hedder Biodesign mens det tilsvarende program for biotek hedder SPARK. Bio-X programmet har været i gang siden 2001 og givet Stanford University tifold return on investment.

Erfaringerne med Biodesign programmet er udkommet i bogform (understøttet af et website) og beskriver medicoteknisk innovation fra den tidlige behovsobservation frem til funding af virksomheden. Selv om bogen er møntet på amerikanske forhold og start-up virksomheder, så kan jeg til fulde anbefale den til alle, der arbejder med udvikling og markedsføring af medicotekniske produkter (alt fra forbrugsvarer, implantater og kapitalvarer).  Bogen er et digert værk på 733 sider, så man skal afsætte 2-4 dage på at læse den igennem, alt efter hvor disciplineret man er. Bogen bliver på intet tidspunkt kedelig idet hvert kapital indeholder lige dele teori som real-life cases. Derudover er det mere tunge materiale henlagt i appendices.

Biodesign programmet i sig selv skildres ikke nævneværdigt i programmet, fokus er lagt på den generiske innovationsproces (som Biodesign stipendiaterne følger nøje). Biodesign er opdelt i tre faser; 1) Identify, 2) Invent og 3) Implement. Bogen er naturligvis også struktureret herefter, således “Identify” beskrives af de to første kapitler 1) Needs Finding og 2) Needs Screening. “Invent” processen følger herefter med kapitlerne 3) Concept Generation og 4) Concept Selection. Det tredje afsnit “Implement” dækkes af kapitlerne 5) Development Strategy & Planning og 6) Integration. Det nærmere indhold af hvert kapitel beskrives i summary form på hjemmesiden ebiodesign.org.

Bogen er anbefalelsesværdig fordi den tjener som opslagsværk for en detaljeret og meget gennemtænkt procesbeskrivelse af den medicotekniske innovation. Hver enkelt case er relevant og en god inspirationskilde. Der nævnes naturligvis mange facts omkring det amerikanske sundhedssystem (FDA, reimbursement og regulatory), men det er på ingen måde irrelevant idet det amerikanske marked står for godt 50% af omsætningen indenfor medicoteknik. Hvor det er relevant, sammenligner bogen dog også med internationale forhold, specielt EU, Japan, Canada, Australien og til dels BRIK landene.

Jeg kan specielt godt lide bogen for at komme med tommelfingerregler for eksempelvis lønninger, benchmarks for venturekapitalen samt estimater for behandlingstider og omkostninger ved godkendelsesprocedurer. Det hele er holdt meget neutralt og objektivt. Bogens anbefalinger er ligeledes velargumenterede og kan med fordel adapteres uden større ændringer til danske forhold.

Skønt jeg selv har 15 års virke indenfor medico-verdenen, så har bogen sat en lang række forhold i perspektiv for mig. Der har været afsnit, der har givet mig stor inspiration mens andre vil tjene mig som reference og opslagsværk de næste mange år ud i fremtiden.

Jeg kan derfor til fulde anbefale “Biodesign – The Process og Innovating Medical Technologies” af Zenios, Makower og Yock. Bogen er pt. på tilbud hos amazon.co.uk til £49.30 plus levering.

Martin Stenfeldt, Medico Innovation